Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Eυρυτανική φύση(2)


Λίμνη των Κρεμαστών απο Βρουβιανά


Λίμνη των Κρεμαστών

Βαλαώρα μετά την βροχή

Χιονισμένο Καρπενήσι απο ''Χαλίκι''
Λίμνη των Κρεμαστών
Λίμνη των Κρεμαστών
Ρέμα στην Βαλάωρα
Λιμνη των Κρεμαστών
Λίμνη των Κρεμαστών
Κάρπενήσι αποΛαγκαδιά